Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Làm gì khi gà sốt cao, bỏ ăn, đi ngoài phân trắng?

Đàn gà có dấu hiệu bỏ ăn, kèm theo bị sốt, đi ngoài phân trắng. Hỏi nguyên nhân tại sao gà lại bị như vậy và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi