Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Làm giàu từ mô hình nuôi cá tra thâm canh theo tiêu chuẩn VietGAP

Đây là một trong những mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao cho bà con đồng thời tạo được sự cạnh tranh cá tra Việt Nam xuất khẩu trên thị trường thế giới.
Hợp tác với 3N/VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi