Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Làm thế nào khi cây đào bị chết cành do nấm gây hại?

Làm thế nào khi cây đào bị chết cành do nấm gây hại sau khi chiết cành?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi