Thông tin về nhà nông vì nhà nông

"Lạnh gáy" nghề nuôi rắn cực độc ở Vĩnh Sơn

"Lạnh gáy" với nghề nuôi rắn cực độc ở Vĩnh Sơn - CSNN 335. Vĩnh Sơn có 1300 hộ trong đó có già nửa số hộ tham gia nuôi rắn hổ mang. Rắn hổ mang là loài rất độc và nguy hiểm, nhưng lại mang lại sự thịnh vượng nơi đây. Đây cũng là làng nghề nuôi rắn được công nhận là làng nghề truyền thống.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi