Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Liên kết doanh nghiệp và nông dân cần bền chặt - NTM 408

Ế thừa nông sản do cung vượt cầu, do sản xuất tự phát và không tính đến thị trường đang trở thành nỗi ám ảnh của nông dân cả nước. Để khắc phục tình trạng này, liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giữa nông dân và doanh nghiệp đã được nói đến rất nhiều trong thời gian qua. Dẫu vậy, tại nhiều vùng sản xuất, mối liên kết này, liên tục bị đứt gãy, tình trạng bẻ kèo, phá vỡ hợp đồng bao tiêu sản phẩm thường xuyên diễn ra. Vậy đâu là những điểm nghẽn, những tồn tại trong mối liên kết sản xuất tiêu thụ giữa nông dân với doanh nghiệp?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi