Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Loại thuốc chữa xoăn lá, vàng lá cho cây bí chữa 10 ngày là khỏi

500 cây bí 1 tháng tuổi bị vàng lá, sun ngọn, cây bị cứng, rễ có đốm trắng, chưa dùng thuốc gì. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi