Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lời khuyên: Nuôi cá với mật độ thích hợp

Ao 600 m2 muốn nuôi cá trắm và cá chép, cá trôi. Hỏi nuôi cả 3 loại cá đó trong 1 ao có được hay không? Và mật độ thả cá là bao nhiêu?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi