Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lợn đực giống bị loãng tinh làm sao khắc phục?

2 con lợn đực giống được 1 năm tuổi và lợn bị loãng tinh. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi