Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lợn nái mắc bệnh do nhiễm vi sinh vật đường hô hấp

Lợn nái đang chửa 3 tháng, bị hiện tượng ăn kém, thở khó. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Khắc phục lợn nái mắc bệnh do nhiễm vi sinh vật đường hô hấp:

 - Tiêm bắp cho lợn: AMOXICILIN hoặc DOXYCYLINE tiêm bắp 1 lần/ngày trong 3-5 ngày liền.

- Tiêm bắp: CAFEIN + VITAMIN B1, C 1 lần/ngày trong 3-5 ngày liền.

- Tiêm bắp ANAGIN 1 lần/ngày trong 3 ngày liền để giảm sốt.

- Dùng CATOSAL 10% tiêm bắp cho lợn mẹ 1 lần/ngày trong 3 ngày liền

- Dùng GLUCO - C +VITAMIN tổng hợp cho uống 3 lần/ngày trong 5 ngày liền.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi