Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lợn

Lợn bỏ ăn, đi ngoài phân trăng và cách điều trị

15h08' 21/06/2016 243 views
Lợn bỏ ăn, đi ngoài phân trăng và cách điều trị

Lợn bị sưng đầu, bỏ ăn, đi ngoài phân lỏng và cách điều trị

15h07' 21/06/2016 237 views
Lợn bị sưng đầu, bỏ ăn, đi ngoài phân lỏng và cách điều trị

Lợn nái bị ra dịch trắng ở bộ phận sinh dục sau khi phối giống và cách điều trị

15h06' 21/06/2016 2,224 views
Lợn nái bị ra dịch trắng ở bộ phận sinh dục sau khi phối giống và cách điều trị

Cách khắc phục hiện tượng lợn rặn đẻ yếu

15h05' 21/06/2016 449 views
Cách khắc phục hiện tượng lợn rặn đẻ yếu

Lợn thở dốc khi nắng nóng và cách khắc phục

15h03' 21/06/2016 584 views
Lợn thở dốc khi nắng nóng và cách khắc phục

Cách khắc phục tình trạng sức khỏe của lợn bị yếu sau khi tiêm vacxin

15h03' 21/06/2016 358 views
Cách khắc phục tình trạng sức khỏe của lợn bị yếu sau khi tiêm vacxin

Lợn cắn con và cách khắc phục

15h02' 21/06/2016 536 views
Lợn cắn con và cách khắc phục

Điều trị cho lợn nái kém ăn, tụ máu ở chân

11h13' 21/06/2016 286 views
Lợn nái kém ăn, tụ máu ở chân, đi lại khó khăn và cách điều trị