Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lựa chọn phân bón tốt nhất cho cây cà phê

Bón phân lân cho cây cà phê. Hỏi giữa Supe lân và lân Ninh Bình, nên chọn phân nào để bón?

+ Nên sử dụng phân lân xen kẽ, năm nay bón phân SUPE LÂN, thì năm sau bón phân LÂN NINH BÌNH, và ngược lại. Với mục đích vừa cung cấp phân lân cho cây còn cung cấp thêm các nguyên tố vi lượng cho cây cà phê

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi