Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lúa mới gieo sạ có thể phun thuốc trừ cỏ?

Lúa mới gieo sạ ở thời tiết lạnh như thế này liệu có thể phun thuốc trừ cỏ được không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi