Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lưu ý khi trồng cây trên đất sét

Đất vườn là dạng đất sét trắng, mưa đọng thành vũng không thấm nước. Hỏi có thể trồng được cây ăn trái gì?

Lưu ý khi trồng cây trên đất sét:

+ Các loại cây ăn quả không thích hợp trồng trên đất sét

+ Cần cải tạo đất sét bằng cách bón phân chuồng hoai mục, làm cho đất tơi xốp

+ Đào hố rộng, bổ sung phân chuồng hoai mục, đất phù sa, sau đó mới trồng được cây ăn quả.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi