Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lý do gà con bị khô chân và cách khắc phục

Gà con từ 1 ngày tuổi đến 20ngày tuổi bị khô chân. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục như thế nào?

Khắc phục gà con bị khô chân

- Do chất lượng con giống không tốt, trứng giống từ đàn bố mẹ bị bệnh, ấp nở không đúng kỹ thuật

- Khắc phục bằng cách bổ sung nước có pha ĐIỆN GIẢI, VITAMIN, GLUCO - KC

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi