Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Lý do nào khiến vườn keo mắc bệnh đốm thối thân?

Cây keo con trồng được 35 ngày tuổi, có hiện tượng thân bị chấm nâu, lá và ngọn thì vẹo sang một bên, héo lá, bị ba ngày rồi chết. Hỏi cây keo đã mắc bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi