Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Mặn mà cá mòi kho Đại Hà

Cá mòi - Loài cá đặc biệt chỉ có ở những vùng cửa sông, cửa biển. Ở xã Đại Hà, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng, nghề kho cá moi đã trở thành nghề chính, mang lại thu nhập cao cho nhiều hộ gia đình nơi đây. Bí quyết gì tạo nên hương vị riêng có của cá mòi kho Nhân Trai - Đại Hà?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi