Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Mất cân đối dinh dưỡng dẫn tới bệnh sọc lá trên cây ngô

Ngô nếp trồng được 13 ngày tuổi, xuất hiện bệnh sọc lá. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi