Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Miền Trung nắng nóng liệu có thích hợp để trồng đỗ cô ve?

Muốn trồng đỗ cô ve ở miền Trung có được hay không? Điều kiện như thế nào là thích hợp để có thể trồng đỗ cô ve mang lại được hiệu quả?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi