Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Mô hình HTX sản xuất hoa cây cảnh hiệu quả tại Văn Giang, Hưng Yên

Hiện 1 số địa phương đang phát triển mô hình HTX kiểu mới, nhằm tạo nên cách tổ chức sản xuất sản xuất hàng hóa và phát triển nông nghiệp hiện đại, quy mô lớn. HTX sản xuất hoa cây cảnh ở xã Xuân Quan, Văn Lâm, Hưng Yên là 1 điển hình.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi