Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nam Định: Triển vọng từ mô hình nuôi chạch sinh sản

Nuôi chạch sinh sản không đơn giản, bởi quá trình chăm sóc chạch con giai đoạn sau ươm đến khi trưởng thành thường gặp rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, một số hộ dân ở tỉnh Nam Định đã khắc phục được nhược điểm này và xây dựng được một mô hình thành công.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi