Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ngâm tỏi, ớt, gừng, thuốc lào, rượu phun trừ nhện có hiệu quả không?

Ngâm chế phẩm tỏi, ớt, gừng, thuốc lào có diệt được nhện hay không?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi