Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ngăn ngừa hiện tượng ao cá bị ô nhiễm hữu cơ

Ao thả cá truyền thống, cá kém ăn, bời lờ đờ trên mặt nước, không có hiện tượng gì khác. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi