Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Ngày mới ở Sì Thâu Chải

2 năm trước, một bản du lịch cộng đồng chính thức ra đời tại đây. Người dân Sì Thâu Chải, Tam Đường, Lai Châu cùng chung tay làm du lịch nhưng vẫn giữ gìn nguyên vẹn bản sắc văn hóa từ ngàn xưa. Cùng đến Sì Thâu Chải để trải nghiệm cuộc sống mới trên ngọn núi cao gần 1500m so với mực nước biển này.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi