Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nghệ đỏ dễ chăm, lãi gấp 5 lần cây hoa màu khác

Trong khi tại nhiều vùng nghệ lâm vào tình cảnh khó khăn khi cây nghệ trồng ra nhưng không thể bán được thì tại xã Chí Tân - Khoái Châu - Hưng Yên, người nông dân chưa bao giờ phải lo lắng đầu ra cho loại cây trồng này bởi họ đã biết gắn sản xuất với chế biến sản phẩm từ loại củ này.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi