Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nghề mới làm giàu: Nuôi cá cảnh xuất khẩu, thu hàng chục triệu đô la Mỹ

Nhiều nông dân tại TP Hồ Chí Minh đã chuyển hướng sang nuôi cá cảnh. Không chỉ phục vụ thị trường chơi cá cảnh trong nước mà cá cảnh được xuất khẩu ra nước ngoài, thu về hàng chục triệu đô la Mỹ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi