Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nguyên nhân, cách nhận biết bệnh phấn trắng trên cây dâu

Bệnh phấn trắng làm giảm 80% năng suất trên cây dâu, nhiều vườn mất trắng hoàn toàn. Xác định đúng nguyên nhân và nhận biết bệnh 1 cách sớm nhất và chính xác nhất sẽ góp phần hạn chế thiệt hại cho bà con nông dân.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi