Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nguyên nhân cây sung đánh từ vườn lên chậu lại không ra quả

Cây sung 6 năm tuổi, đánh từ vườn lên chậu đã được 4 năm thì cây không ra quả. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi