Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nguyên nhân gây bệnh vẩy nhót ở cá trắm cỏ

Cá trắm cỏ có đốm trắng ở trên mình, ăn uống bình thường. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi