Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nguyên nhân gia cầm hay cắn mổ lông nhau

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến hiện tượng gia cầm mổ cắn mổ lông nhau như: ánh sáng quá thừa, mật độ nuôi quá đông, chuồng nuôi không thông thoáng, tiếng ồn nhiều, chất lượng chuồng bị mốc, có nhiều khí độc, thức ăn trong khẩu phần mất cân đối, thiếu dinh dưỡng, khoáng chất và Vitamin.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi