Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nguyên nhân nào khiến lúa bị khô đọt lá cháy lá?

Đọt lá lúa bị khô và teo đi, giữa phiến lá có phấn bạc, bị cháy từng vùng, cây sinh trưởng kém. Hỏi nguyên nhân và cách khắc phục?

 TS.Tống Khiêm – Nguyên GĐ TT Khuyến nông Quốc gia trả lời cho câu hỏi của như sau: cần quan sát kĩ ruộng lúa, có thể có từng ổ sâu đục thân hoặc sâu cắn lá hại lúa. Biện pháp khắc phục như sau:

- Trường hợp nếu có sâu hại: phun 1 trong các thuốc có hoạt chất sau: FIPRONIL 800g/kg hoặc CYPERMETHRIN + PROFENOFOS

Để phòng, cần vệ sinh sạch sẽ ruộng đồng giữa các vụ lúa.

- Trường hợp nếu không phát hiện sâu hại: cần phun 1 trong các thuốc có hoạt chất sau vào các chỗ lúa bị cháy: KASUGAMYCIN 2% hoặc FTHALIDE 20%(15%)+ KASUGAMYCIN  1.2% hoặc OXOLINIC ACID 20% hoặc QUATERNARY AMMONIUM SALTS.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi