Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nhà nông làm giàu | Bí quyết "ép" cây nhài ra thật nhiều hoa

Nhà nông làm giàu | Những nụ hoa, bông hoa nhài gần như là có giá trị duy nhất trên cây nhài, chúng được sử dụng làm khi ướp trà, làm tinh dầu hay thuốc trị liệu bằng hương thơm. Vì vậy mà muốn đạt được hiệu quả kinh tế cao từ trồng hoa nhài, điều quan trọng phải làm thế nào cho cây ra nhiều hoa.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi