Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nhà nông làm giàu | Cần Giờ: Bỏ muối nuôi tôm, dân nâng cao thu nhập

Nhà nông làm giàu | Huyện Cần Giờ là địa phương duy nhất của Tp. HCM nằm giáp với biển đông, là một trong những huyện còn khó khăn của Tp. HCM vì vậy mà Đảng Bộ và Chính quyền thành phố luôn quan tâm phát triển kinh tế, đặc biệt là nông nghiệp và phát triển nông thôn. Nhiều năm qua bằng nhiều giải pháp Tp không ngừng thúc đẩy địa phương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi như mô hình nuôi tôm hữu cơ, điều này đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi