Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nhà nông làm giàu | Kỹ thuật bón phân cho cây hoa hồng ngoại trồng trong chậu

Nhà nông làm giàu | Cây hoa hồng ngoại trồng lên chậu, sau một thời gian cần được chăm sóc bón phân để cây có đủ dinh dưỡng. Mỗi giai đoạn phát triển của cây lại có chế độ bón phân khác nhau. Nếu quy trình bón phân không đúng cách cây sẽ không đủ dinh dưỡng và có thể gây chết cây.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi