Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nhà nông làm giàu | Lưu ý khi thả giống, chăm sóc và nhân bể giun quế

Nhà nông làm giàu | Giun quế rất nhạy cảm với sự thay đổi của thời tiết, chúng phản ứng mạnh với ánh sáng, nhiệt độ, độ mặn và độ ẩm, việc nuôi và chăm sóc cần chú ý đến các yếu tố này để giun có thể sinh sản nhanh và tạo nhiều sinh khối nhất.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi