Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nhức nhối thực trạng "cả họ làm quan" ở nông thôn

Vấn nạn "cả họ làm quan", “thân quen, cánh hẩu” vẫn là điểm nóng được dư luận quan tâm. Tình trạng chạy chức, chạy quyền, cả họ làm quan, đang diễn ra ở nhiều vùng nông thôn gây bức xúc cho quần chúng. Trên thực tế, nhiều triều đại trong lịch sử đã ban hành nhiều bộ luật vô cùng khắt khe để ngăn chặn triệt để tình trạng chạy chức, chạy quyền, liên kết bè phái.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi