Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những lão nông U60 tiên phong làm giàu ở Hưng Yên

Những trang trại ở Hưng Yên xuất hiện ngày một nhiều, các vùng đất trũng trồng lúa không hiệu quả giờ được thay thế bằng những trang trại trù phú. Những vùng sản xuất lớn mang lại sự giàu có cho người dân, phần lớn các ông chủ trang trại ở đây là những lão nông ngoài 60 tuổi, kết quả này là sự thay đổi tư duy trong cách làm ăn, họ không chỉ dám nghĩ dám làm mà họ còn nhạy bén bám sát diễn biến của thị trường để tìm ra đáp án cho mình.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi