Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những lưu ý cần thiết khi chăm sóc và thu hoạch mật ong

Vào mùa mật ong, cách vài ngày ông Tùng lại đảo cầu ong một lần. Cách này sẽ giúp ông một tháng sẽ thu được mật ong tới 3 lần, tức là có thêm mật, có thêm tiền. Vậy quá trình chăm sóc và thu hoạch mật ong cần lưu ý những điều gì?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi