Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những lưu ý khi tiêm phòng trong chăn nuôi

Có 500 con vịt, vịt nuôi sinh sản, đã tiêm vacxin dịch tả, nay đã được 32 ngày tuổi. Hỏi có thể tiêm phòng vacxin viêm gan lần 2 được chưa?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi