Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những nông dân đam mê nuôi tôm công nghệ cao

Không chỉ nuôi tôm vi sinh, hiện nay có một số doanh nghiệp và hộ nông dân đã đầu tư nuôi tôm thâm canh ứng dụng công nghệ cao. Khác mô hình nuôi tôm thâm canh có chi phí đầu tư ban đầu khá cao thế nhưng mô hình này mang lại hiệu quả bền vững, an toàn dịch bệnh và hiệu quả kinh tế cao cho người nuôi. Đã có nhiều tấm gương nông dân, có những đột phá vượt trội để vươn tới thành công. Hãy cùng tìm hiểu về họ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi