Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Những tác hại khi cây ngô nếp mất cân đối dinh dưỡng

Cây ngô nếp trồng được 13 ngày tuổi, mấy ngày nay xuất hiện lá bị vàng. Hỏi cây ngô nếp đã mắc bệnh gì và cách khắc phục như thế nào?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi