Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Niềm vui của những nông dân Khởi nghiệp - CSNN 341 | VTC16

Đã có rất nhiều nông hộ tham gia chương trình Khởi nghiệp của VTC16 từ nuôi gà, nuôi lợn, nuôi cá đến trồng cây ăn quả... Đã có rất nhiều nông hộ học hỏi được kiến thức chăn nuôi, trồng trọt và đã thành công. Trong chương trình Cuộc sống nhà nông số 341 này sẽ là những trải lòng của các nông hộ trong hành trình Khởi nghiệp cùng VTC16

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi