Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông dân Tây Ninh thay đổi tư duy làm nông nghiệp

Có tới 70% người dân tỉnh Tây Ninh làm nông nghiệp, tuy nhiên những cây trồng bấy lâu nay chỉ: mía, mỳ, cao su… cho hiệu quả kinh tế thấp. Hiện, nhiều nông dân địa phương đang chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sang những loại cho hiệu quả kinh tế cao hơn, chủ yếu là cây ăn trái. Địa phương này đang có hướng hình thành 8 vùng sản xuất tập trung với diện tích lên tới 6000 ha, trong đó chủ yếu tập trung phát triển cây ăn trái theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, tương lai vùng đất này sẽ trở thành điểm sáng trong tiến trình tái cơ cấu nền nông nghiệp khu vực Đông Nam Bộ.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi