Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông dân các tỉnh phía Bắc khẩn trương thu hoạch lúa

Với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế tối đa những thiệt hại của thiên tại có thể gây ra. Bộ NN&PTNT khuyến cáo bà con tại khu vực Đồng bằng sông Hồng cần thu hoạch sớm những diện tích lúa đã chín. Với những diện tích lúa chín đạt 90% cũng cần được thu hoạch.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi