Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông dân sẵn sàng chia sẻ phí tác quyền với doanh nghiệp

Đối với thanh long ruột đỏ LĐ1, thời gian bảo hộ là 20 năm. Trong 3 năm đầu, mỗi năm chủ sở hữu phải đóng cho cơ quan nhà nước 3 triệu đồng/năm để duy trì bằng bảo hộ giống cây trồng. Và số tiền này sẽ tăng theo mức lũy tiến của từng năm. Trước thực trạng, bản quyền giống của công ty Hoàng Phát Fruit bị đánh cắp nhưng vẫn chưa có chế tài rõ ràng để xử lý đã ít nhiều tác động tiêu cực đến nông dân. Vì nếu đơn vị này không bán được thì cũng sẽ không thu mua thanh long của bà con. Nhiều nông dân cho rằng, trong khó khăn hiện tại nếu doanh nghiệp yêu cầu họ cũng sẵn sàng chia sẻ phí tác quyền.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi