Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông hộ có "mô hình thủy sản tốt nhất Khởi nghiệp" quyết tâm vào vụ mới - Khởi nghiệp 332

Qua 1 năm tham gia Khởi nghiệp nuôi tôm theo công nghệ Biofloc, nông hộ Nguyễn Thanh Tùng đã rút ra được cho mình được những kinh nghiệm rất là hiệu quả. Hiện ông Tùng đã chuẩn bị cho mình kế hoạch nuôi tôm năm 2018. Chuyên gia sẽ xuống kiểm tra xem kế hoạch nuôi tôm năm mới của ông được chuẩn bị như thế nào? Cũng trong số này, chuyên gia sẽ có chuyến kiểm định kỳ các ao cá Khởi nghiệp của anh Nguyễn Văn Hiếu, Hậu Lộc - Thanh Hóa.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi