Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | An Giang xả đập vì nước lũ lên nhanh

Nông nghiệp | Mực nước lũ lên nhanh và cao bất thường đã tràn qua đập Tha La và Trà Sư thuộc huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang khiến tỉnh này phải xả đập sớm hơn 3 ngày so với dự kiến và sớm hơn gần 1 tháng so với năm 2017. Việc xả lũ lúc này được xem là hoạt động cấp thiết để giảm áp lực nước vùng thượng nguồn Tứ Giác Long Xuyên. Theo dự kiến, sẽ có khoảng 80 ha lúa của An Giang sẽ bị thiệt hại, 40.000 ha lúa chưa thu hoạch của tỉnh Kiên Giang có thể bị uy hiếp.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi