Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Cơ hội thoát nghèo cho nông dân nhờ chương trình mỗi xã một sản phẩm

Nông nghiệp | Mới đây, tại Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo trung ương các Chương trình mục tiêu quốc gia đã chủ trì hội nghị toàn quốc triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Chương trình này đặc biệt quan trọng vì được kỳ vọng sẽ tạo việc làm tại chỗ, giúp nông dân cơ hội thoát nghèo!

Nông nghiệp | Cơ hội thoát nghèo cho nông dân nhờ chương trình mỗi xã một sản phẩm

Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các thành phần kinh tế tư nhân và kinh tế tập thể thực hiện. Chương trình xác định 6 nhóm hàng hoá, dịch vụ để thực hiện là thực phẩm, đồ uống, thảo dược, lưu niệm - nội thất - trang trí, vải - may mặc và dịch vụ du lịch nông thôn.

Phó Thủ tướng VƯƠNG ĐÌNH HUỆ

(Chương trình mỗi xã một sản phẩm này chính là để giải quyết cái nội hàm về kinh tế và tổ chức sản xuất trong nông thôn mới và nó làm thay đổi tư duy, tập quán từ lãnh đạo cho đến người dân , mục tiêu là để tạo ra một cái động lực mới cho tái cơ cấu ngành NN và một động lực nữa là phát triển bền vững.)

Cả nước hiện có gần 5.000 sản phẩm nông nghiệp lợi thế, thuộc 5 nhóm sản phẩm. Trong đó nhóm thực phẩm có hơn 2.500 sản phẩm, hơn 1.000 sản phẩm đồ uống, 230 sản phẩm thảo dược, gần 600 sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ du lịch nông thôn,... Mục tiêu chính của chương trình OCOP là sẽ tiêu chuẩn hóa 1/2 số sản phẩm trên và kiện toàn lại các tổ chức kinh tế ở khu vực nông thôn.

Ông NGUYỄN XUÂN CƯỜNG

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT

(Thông qua chương trình này chúng ta hy vọng sẽ làm củng cố, sâu sắc hơn tính chất kinh doanh và sản xuất của gần 4000 HTX và doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nông thôn để bảo đảm sản xuất ra hàng hóa qui chuẩn và có xếp sao theo tiêu chí của OCOP.)

Đến nay, 60/63 tỉnh, thành đã xây dựng được đề cương.Trong đó 30 tỉnh đã lập xong đề án và 4 tỉnh là Bắc Giang,Bắc Kạn, Hà Giang và Quảng Nam đã phê duyệt đề án. Nhiều ý kiến đáng chú ý đã được nêu ra tại hội nghị. Đặc biệt,đó là nỗi lo cho đầu ra sản phẩm.Ông...đến từ Nhật Bản, quốc gia khởi xướng thành công cho mô hình OCOP cũng đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm quan trọng.

Ông TADASHI UCHIDA

Lãnh đạo chương trình OCOP vùng Oita, Nhật Bản

Theo kinh nghiệm của Nhật phải phân biệt thành 2 dòng sản phẩm chính, một là dòng sản xuất số lượng ồ ạt,hai là dòng sản xuất thủ công,dòng OCOP này ở Nhật sản xuất vào năm 1979 là chính và lấy chất lượng để cạnh tranh, khi là hàng địa phương nhưng lại mang tính cạnh tranh toàn cầu thì trước hết doanh nghiệp sẽ tự tìm đến và thứ 2 chúng ta phải tiếp cận thị trường bằng cách tham dự các hội chợ,chính quyền tổ chức các điểm bán hàng hay các nơi dừng chân ở địa phương để tiêu thụ sản phẩm cho bà con và chính quyền phải tận dụng mọi cơ hội để xúc tiến thương mại cho bà con)

OCOP là một quá trình thực hiện, có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc. Sau năm 2020, Chính phủ sẽ tổng kết việc thực hiện để tiếp tục triển khai lâu dài. Để triển khai hiệu quả OCOP, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương phải thống nhất tư tưởng, nhận thức, nắm rõ quan điểm định hướng, mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Chương trình. Đồng thời xây dựng hệ thống quản lý, điều hành đồng bộ để thực hiện một cách hiệu quả mô hình này tại các địa phương.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi