Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Đại công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc đang bị "bức tử"

60 năm qua, đại công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải lớn nhất miền Nông nghiệp | Bắc đã có vai trò vô cùng quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp của các địa phương như Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Ninh. Tuy vậy, cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp và lượng nước thải, rác thải sinh hoạt khổng lồ chưa được xử lý đổ ra dòng kênh Bắc Hưng Hải mỗi ngày, công trình thủy lợi này đang bị ô nhiêm trầm trọng.

Nông nghiệp | Đại công trình thủy lợi lớn nhất miền Bắc đang bị "bức tử"

Những dòng nước đen ngòm

Những dòng kênh tràn ngập rác thải….

Nguồn nước trên hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm nặng nề nên ở vụ Đông xuân vừa qua, đã có nhiều hộ dân như nhà ông Thiện đã phải bỏ ruộng vì không thể canh tác.

Điều tra và đánh giá chất lượng nước trên 83 sông, kênh của hệ thống thủy nông bắc Hưng Hải từ năm 2015 đến nay của Viện nước, Tưới tiêu và Môi trường, Bộ Tài Nguyên và Môi trường cho thấy: Chỉ trong vòng 3 năm gần đây, mức độ ô nhiễm nguồn nước tại Bắc Hưng Hải đã tăng tới hơn 200 lần so với cách đây 30 năm.

Hiện nay tất cả các sông, kênh ở đây đều bị ô nhiễm từ mức nghiêm trọng đến đặc biệt nghiêm trọng. Thủ phạm ở đây chủ yếu là do xả thải từ công nghiệp, nhà máy, làng nghề và chăn nuôi.

Theo Viện nước, tưới tiêu và Môi trường: Nguồn nước của công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải bị ô nhiễm chủ yếu là có lẫn kim loại nặng, trong đó báo động nhất là tình trạng nước có nhiễm chì, sắt và crôm. Đơn vị này nhận định: Nếu không có giải pháp cấp bách thì cứ đà này, trong vòng 10 năm tới, Bắc Hưng Hải có nguy cơ biến thành hệ thống thủy lợi chết không thể cứu vãn.

 

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi