Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Lợi ích của máy tách phân trong chăn nuôi

Nông nghiệp | Ở Việt Nam, một vài năm gần đây cũng đã có những xưởng cơ khí cung cấp các máy tách phân. Hiệu quả của những chiếc máy này cũng rất tốt. Máy tách phân có phải là giải pháp cho việc xử lý chất thải trong chăn nuôi hay không?

Nông nghiệp | BTV Ngọc Châm đã có cuộc trò chuyện với tiến sĩ Tống Khiêm Nguyên giám đốc trung tâm Khuyến nông Quốc gia về điều này:

- Việc áp dụng máy tách phân đã phổ biến ở Việt Nam chưa?

- Biogas rất tốt nhưng nuôi lớn sẽ bị quá tải, máy tách phân hỗ trợ như thế nào?

- Phân sau khi tách được xử lý như thế nào?

- Nó có gây ra ô nhiễm mùi?

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi