Thông tin về nhà nông vì nhà nông

Nông nghiệp | Năm 2018 chăn nuôi được giá và tăng trưởng mạnh

Nông nghiệp | Nếu như cùng kỳ này năm ngoái, toàn ngành chăn nuôi nước ta chìm sâu trong thua lỗ thì năm nay có sự khởi sắc rất mạnh mẽ. Cụ thể trong 8 tháng qua, tất cả các sản phẩm chăn nuôi đều được giá, đặc biệt là lợn và gia cầm. Theo Cục Chăn nuôi, Bộ NN&PTNT: Trong 8 tháng qua, ngoại trừ lợn ra thì tất cả vật nuôi đều có tăng trưởng rất mạnh về tổng đàn. Cứ với đà này thì chắc chắn, năm nay, chăn nuôi nước ta sẽ có 1 năm thắng lớn và hứa hẹn đạt mức tăng trưởng tới 5% so với năm ngoái.

Bình luận

Bình luận chủ đề này!
1 - / bản ghi